Gå tilbake til:
Du er her:

Carl Konows gate og Fyllingsveien: ny VA-infrastruktur

Statens vegvesens skal etablere gang- og sykkelvei, samt ruste opp eksisterende kjørevei i prosjektet «Carl Konows gate og Fyllingsveien».

I den forbindelse skifter VA-etaten ut en eldre vannledning og separerer en avløp-felles ledning i Carl Konows gate mellom krysset Carl Konows gate x Tverrveien og Carl Konows gate x Fyllingsveien.

Samtidig skifter VA ut en eldre avløp-felles ledning 225 mm (1925) ved krysset Carl Konows gate x Solveien. I tillegg etableres det en ny overvannsledning i Damsgårdsveien ved Treet og ut til sjø under Puddefjordsbroen. Ved behov fornyes også private stikkledninger i offentlig vei.

Kontakt:

Andreja Ostojic: Tlf: 40048263 E-post: Andreja.Ostojic@bergen.kommune.no