Gå tilbake til:
Du er her:

VA-etaten skal skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet

VA-etaten skifte ut eldre vannledninger i området rundt Lyngbøvannet. Denne utskiftningen sammenfaller med Bymiljøetatens prosjekt «trafikksikkerhetstiltak langs Lyngbøveien».

Tiltaket omfatter nylegging av hovedledninger for vann mellom eksiterende ledninger ved:

1) Lyngbøvegen nr 64 og nr 86, ledningsdimensjon VL 375 K grått støpejernsledning fra 1949 og VL 150 K grått støpejernsledning fra 1931, samt avløp felles AF 300 K,

2) vannledning VL 375 K fra Lyngbøvegen nr 86 og frem til planens avgrensning mot sør, og

3) vannledning DN150 fra planens avgrensing mot nord og til Lyngbøvegen nr 64.

Lyngbøveien ligger i Laksevåg bydel og er en kommunal veg som strekker seg fra Kringsjåveien i nord og sørover, rundt Lyngbøvannet og mot Sotravegen i vest, i området Nipedalen til NygårdsvikenVegen går gjennom et boligområde med blandet bebyggelse, samt Lyngbøtunet bo- og servicesenter og Nygårdslien skole.

Kontakt:

Andreja Ostojic: Tlf: 40048263 E-post: Andreja.Ostojic@bergen.kommune.no