Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeid på dam ved Storediket

Dam Storediket tilfredsstiller ikke kravene i Damsikkerhetsforskriften og det er derfor behov for tiltak på dammen.

I et forprosjekt skal vi granske hvilke tiltak som er nødvendige for å oppfylle regelverket og det er behov for undersøkelser av dammen:

  • Fjellboring for å påvise dybde til fjell.
  • Prøvegraving i damtopp for å få informasjon om massene i dammen.
  • 3D-scanning med delvis nedtappet magasin for å få gode ‘bilder’ av hele området og også dammen på vannsiden.