Gå tilbake til:
Du er her:

Arbeid på dam ved Storediket

Dam Storediket tilfredsstiller ikke kravene i Damsikkerhetsforskriften og det er derfor behov for tiltak på dammen.

  • Fjellboring blir gjennomført onsdag 29/5 med lastebil med borerigg (& ledebil). Gjennomføres på en dag.
  • Dato for prøvegraving i damtopp er ikke fastsatt.
  • Start av nedtapping & scanning ikke fastsatt. Vi antar at vannet tappes 3-4m ned. 3D- scanning gjennomføres på en dag.

Tid til ‘oppfylling’ etter ferdig scanning vil være avhengig av nedbørsmengde.

I et forprosjekt skal vi granske hvilke tiltak som er nødvendige for å oppfylle regelverket og det er behov for undersøkelser av dammen:

  • Fjellboring for å påvise dybde til fjell.
  • Prøvegraving i damtopp for å få informasjon om massene i dammen.
  • 3D-scanning med delvis nedtappet magasin for å få gode ‘bilder’ av hele området og også dammen på vannsiden.