Gå tilbake til:
Du er her:

Rehabilitering av dam Munkebotsvatnet starter opp igjen

Arbeid med rehabilitering av dam Munkebotsvatnet starter nå opp igjen etter dambrudd på fangdammen i august 2018.

Munkebotsvatnet har i dag ingen funksjon som vannkilde, men ligger i et område med mye tur og rekreasjon. De to gamle murdammene med torvtetning i Munkebotsvatnet tilfredsstiller ikke de nyeste kravene til damsikkerhet og rehabilitering er derfor nødvendig.

På dammen i nord er det tidligere besluttet å bygge en helt ny dam og arbeidene ble påbegynt i 2018. Arbeidene ble stoppet i august i fjor, etter et dambrudd på den midlertidige fangdammen.

Dr. techn. Olav Olsen er valgt til å kontrollere eksisterende planer for ny dam og vurdere om det er behov for endringer. De skal også skal de lage detaljplaner og tilbudsdokumenter før valg av ny entreprenør.

Prosjektet omfatter nå også rehabilitering av dammen i vest (dam Munkebotsvatnet V). Her skal det utføres grunnundersøkelser og utarbeides et forprosjekt som grunnlag for tiltak.

Prosjektleder Vann- og avløpsetaten: Bjørn-Vidar Grande

Byggeleder Vann- og avløpsetaten: Frode Hammersland