Gå tilbake til:
Du er her:

Fornying av vann- og avløpsnettet på Nordnes

Graveklubben er i gang med fornying av infrastruktur i Nordnesbakken og Haugeveien.

VA-etaten skal i samarbeid med andre aktører i Graveklubben fornye vannledningsnettet og endre struktur for overvann og avløp.

Les mer om prosjektet på Graveklubbens sider.