Gå tilbake til:
Du er her:

Kloakk blir til drivstoff!

Det krever store ressurser å rense avløpsvann fra 300 000 personer. Bergens største løft for vannmiljøet er nå i ferd med å ferdigstilles. Ikke bare får vi en renere fjord, som vi vil også få utnyttet slamavfallet på en best mulig måte; til miljøvennlig biogass som etter hvert skal drifte byens busser!

-Biogassanlegget åpnet 21. oktober, sier Kristine S. Akervold. - Her skal slam gjøres om til miljøvennlig biogass som etter hvert skal drifte byens busser.

Hun er prosjektleder i Vann- og avløpsetaten, og kan fortelle at slammengden vil øke fra 5000 til 40 000 tonn når de oppgraderte renseanleggene er i full drift. Slammet vil bli omdannet til metangass, som igjen gjøres om til biogass.

Miljøvennlig biogass
I alt 81 av Tides gassbusser som går på naturgass i dag, kan dermed gå over til biogass når anlegget står ferdig.

- Sluttproduktet biogass er et miljøvennlig drivstoff, og vi kan etter hvert forsyne langt mer enn 81 kjøretøy med dette anlegget, forteller Akervold.

Renseanlegg oppgraderes

Tre av fire av de store renseanleggene i Bergen er nå oppgradert og det fjerde, Flesland, vil stå klart i løpet av året.

De oppgraderte anleggene fjerner minst 75 % av det organiske stoffet før det slippes ut. Til sammenlikning fjernet anleggene ca. 25 % før oppgraderingen.

Mer rensing vil også føre til mer slam. Slammet vil vi benytte som en ressurs i biogassanlegget.

- Målet med oppgraderingen er en renere fjord, samtidig som vi får utnyttet slamavfallet på en best mulig og miljøvennlig måte, avslutter Akervold.

De fire avløpsrenseanleggene som oppgraderes:

Flesland RA (desember 2016)

Ytre Sandviken RA (åpnet)

Kvernevik RA (åpnet)

Holen RA (åpnet)