Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Google Maps - Besøksadresse: Fjøsangerveien 68 Google Maps - Besøksadresse: Fjøsangerveien 68
Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68
Vis større kart
E-post:
va-kundeservicebergen.kommune.no
Telefon:
55566000 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00
Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68
Åpningstid:
08:00 - 15:00
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Byrådsavd. for byutvikling
Vedr. driftshendelser/feil:
Døgnåpen Vaktsentral
55 56 78 15

For annen informasjon:
Kundesenter
Åpent 08:00-15:00
Tlf: 55 56 60 00

Fagdirektør

Magnar Sekse

Telefon:
55566138 / 91852506
E-post:
Magnar.Seksebergen.kommune.no

Ansatte

Aase, Marit

Senioringeniør
Telefon:
55566148 / 90689862
E-post:
Marit.Aasebergen.kommune.no

Akervold, Kristine S

Rådgiver
Telefon:
55566601 / 91797781
E-post:
Kristine.Akervoldbergen.kommune.no

Andersen, Oddbjørn L.

Prosjektleder
Telefon:
55566322 / 94527376
E-post:
Oddbjorn.Andersenbergen.kommune.no

Arntsen, Bobbie

Ingeniør
Telefon:
55566349 / 48184042
E-post:
Bobbie.Arntsenbergen.kommune.no

Birkeland, Christina Nordhagen

Rådgiver
E-post:
Christina.Birkelandbergen.kommune.no

Boland, Stein-Ove

Konsulent
E-post:
SteinOve.Bolandbergen.kommune.no

Breisnes, Gunn Eklund

Rådgiver
Telefon:
55566911 / 40811663
E-post:
Gunn.Breisnesbergen.kommune.no

Brynjólfsson, Ólafur Rafn

Overingeniør
Telefon:
45202338
E-post:
OlafurRafn.Brynjolfssonbergen.kommune.no

Bu, Øyvind

Ingeniør
Telefon:
55566909 / 48448848
E-post:
Oyvind.Bubergen.kommune.no

Buvik, Hanne K.

Konsulent I
E-post:
Hanne.Buvikbergen.kommune.no

Børesen, Gyrd Olav

Rådgiver
Telefon:
55566671
E-post:
Gyrd.Boresenbergen.kommune.no

Cemalovic, Zlatko

Senioringeniør
Telefon:
55566271 / 40909473
E-post:
Zlatko.Cemalovicbergen.kommune.no

Cornell, Anne Solheim

Rådgiver
Telefon:
55566561 / 91510210
E-post:
Anne.Cornellbergen.kommune.no

Dalen, Torstein

Ingeniør
Telefon:
55566987 / 41510381
E-post:
Torstein.Dalenbergen.kommune.no

Dørum, Tom Egil Hagen

Konsulent
E-post:
Tom.Dorumbergen.kommune.no

Eide, Magne

Senioringeniør
Telefon:
55566150 / 90682313
E-post:
Magne.Eidebergen.kommune.no

Eide, Tove

Rådgiver
Telefon:
55566426
E-post:
Tove.Eidebergen.kommune.no

Eikemo, Elina Kristin

Senioringeniør
Telefon:
55566142 / 94502501
E-post:
Elina.Eikemobergen.kommune.no

Eltervaag, Siv Heggen

Overingeniør
E-post:
SivHeggen.Eltervaagbergen.kommune.no

Erdal, Randi M.

Avdelingsleder
Telefon:
55566058 / 97057223
E-post:
Randi.Erdalbergen.kommune.no

Eriksen, Geir J.

Konsulent
Telefon:
41523561
E-post:
Geir.Eriksen2bergen.kommune.no

Eriksen, Urd Ingunn

Ingeniør
Telefon:
55566278
E-post:
UrdIngunn.Eriksenbergen.kommune.no

Fasting, Håkon

Driftsleder
Telefon:
55566992 / 41523563
E-post:
Hakon.Fastingbergen.kommune.no

Flesland, Thomas

Ingeniør
Telefon:
55566970
E-post:
Thomas.Fleslandbergen.kommune.no

Forland, Jon-Morten Jonis Graawe

Konsulent
Telefon:
40804637
E-post:
Jon-Morten.Forlandbergen.kommune.no

Fosse, Ole-Henning

Overingeniør
Telefon:
55566151 / 94500147
E-post:
OleHenning.Fossebergen.kommune.no

Gill, Per Atle

Ingeniør
Telefon:
55566293 / 40914252
E-post:
Per.Gillbergen.kommune.no

Gjøstein, Geir

Ingeniør
Telefon:
55567744 / 91307369
E-post:
Geir.Gjosteinbergen.kommune.no

Grande, Bjørn-Vidar

Senioringeniør
Telefon:
93632329
E-post:
Bjorn-Vidar.Grandebergen.kommune.no

Grønvigh, Henning

Konsulent
E-post:
Henning.Gronvighbergen.kommune.no

Gunnesdal, Lise

Konsulent
E-post:
Lise.Gunnesdalbergen.kommune.no

Hagen, Tord

Ingeniør
Telefon:
55566676
E-post:
Tord.Hagenbergen.kommune.no

Halleland, John Arild

Overingeniør
Telefon:
55566135 / 91597805
E-post:
Arild.Hallelandbergen.kommune.no

Hammersland, Frode

Senioringeniør
Telefon:
55566155 / 93232578
E-post:
Frode.Hammerslandbergen.kommune.no

Hartmann, Anne Britt

Seniorrådgiver
Telefon:
55566504 / 90689637
E-post:
Anne-Britt.Hartmannbergen.kommune.no

Hatland, Hilde Eide

Prosjektmedarbeider
E-post:
HildeEide.Hatlandbergen.kommune.no

Hetlevik, Yvonne F.

Ingeniør
Telefon:
55566372
E-post:
Yvonne.Hetlevikbergen.kommune.no

Hjelle, Hogne P

Avdelingsleder
Telefon:
55566147 / 90945033
E-post:
Hogne.Hjellebergen.kommune.no

Hovland, Cathrine

Fagkonsulent
Telefon:
55566933
E-post:
Cathrine.Hovlandbergen.kommune.no

Hovland, Solveig

Overingeniør
Telefon:
55566487 / 94514111
E-post:
Solveig.Hovlandbergen.kommune.no

Hugosson, Hanna

Overingeniør
Telefon:
55566140 / 46345686
E-post:
Hanna.Hugossonbergen.kommune.no

Håland, Kjell

Ingeniør
Telefon:
55567747 / 95293786
E-post:
Kjell.Halandbergen.kommune.no

Høgh, Beate

Senioringeniør
Telefon:
55566928 / 90762631
E-post:
Beate.Hoghbergen.kommune.no

Høgmo, Einar

Ingeniør
Telefon:
55566221 / 45244912
E-post:
Einar.Hogmobergen.kommune.no

Johnsen, Laura T

Overingeniør
Telefon:
55566198
E-post:
Laura.Johnsenbergen.kommune.no

Karlsen, Kristin Heldal

Førstekonsulent
Telefon:
55566219
E-post:
KristinHeldal.Karlsenbergen.kommune.no

Knudsen, Nora Breistein

Fagkonsulent
Telefon:
55566123
E-post:
Nora.BreisteinKnudsenbergen.kommune.no

Kongshaug, Nataliya

Fagkonsulent
Telefon:
55566095
E-post:
Nataliya.Kongshaugbergen.kommune.no

Kraft, Tommas

Overingeniør
Telefon:
55566620 / 98471638
E-post:
Tommas.Kraftbergen.kommune.no

Kvåle, Hildegunn

Senioringeniør
Telefon:
55566289 / 91659290
E-post:
Hildegunn.Kvalebergen.kommune.no

Larsen, Niclas I.

Konsulent
Telefon:
94514656
E-post:
Niclas.Larsenbergen.kommune.no

Lervik, Ågot

Fagkonsulent
Telefon:
55566222
E-post:
Agot.Lervikbergen.kommune.no

Løseth, Roger

Ingeniør
Telefon:
91168377
E-post:
Roger.Losethbergen.kommune.no

Markussen, Solveig

Konsulent
Telefon:
55566301
E-post:
Solveig.Markussenbergen.kommune.no

Mekki, Ali

Spesialkonsulent
Telefon:
55566116 / 97178135
E-post:
Ali.Mekkibergen.kommune.no

Mikkelsen, Trude

Ingeniør
Telefon:
55566908 / 40911698
E-post:
Trude.Mikkelsenbergen.kommune.no

Mo, Britt

Senioringeniør
E-post:
Britt.Mobergen.kommune.no

Monsen, Baard

Konsulent
Telefon:
55566945 / 41699866
E-post:
Baard.Monsenbergen.kommune.no

Nilsen, Kjetil

Ingeniør
Telefon:
55567846 / 92490711
E-post:
Kjetil.Nilsen2bergen.kommune.no

Nordhagen, David

Konsulent
Telefon:
94507923
E-post:
David.Nordhagenbergen.kommune.no

Nygaard, Mari Synnøve

Overingeniør
Telefon:
55566115
E-post:
Mari.Nygaardbergen.kommune.no

Opdal, Martin Tore

Senioringeniør
Telefon:
55566277 / 90539092
E-post:
Martin.Opdalbergen.kommune.no

Ostojic, Andreja

Overingeniør
Telefon:
55566104 / 40048263
E-post:
Andreja.Ostojicbergen.kommune.no

Persen, Erik

Jurist
Telefon:
55569146 / 90827592
E-post:
Erik.Persenbergen.kommune.no

Presthus, Karoline

Ingeniør
Telefon:
55568920
E-post:
Karoline.Presthusbergen.kommune.no

Ramsdal, Morten

Ingeniør
Telefon:
55566177
E-post:
Morten.Ramsdalbergen.kommune.no

Reinertsen, Per Lasse

Avdelingsleder
Telefon:
55567746 / 90575402
E-post:
PerLasse.Reinertsenbergen.kommune.no

Røssevold, Tanja

Overingeniør
Telefon:
55566274 / 93492943
E-post:
Tanja.Rossevoldbergen.kommune.no

Sekse, Ingrid Marie

Ingeniør
Telefon:
55566106 / 40804758
E-post:
Ingrid.Seksebergen.kommune.no

Sekse, Magnar

Fagdirektør
Telefon:
55566138 / 91852506
E-post:
Magnar.Seksebergen.kommune.no

Skibenes, Karen S.

Spesialkonsulent
Telefon:
55566639
E-post:
Karen.Skibenesbergen.kommune.no

Skibenes, Steinar

Ingeniør
Telefon:
55566668 / 40918768
E-post:
Steinar.Skibenesbergen.kommune.no

Solen, Anett

Fagkonsulent
Telefon:
55566124 / 95808205
E-post:
Anett.Solenbergen.kommune.no

Solheim, Geir

Rådgiver
Telefon:
55566128
E-post:
Geir.Solheimbergen.kommune.no

Strømme, Inger

Konsulent
Telefon:
41560396
E-post:
Inger.Strommebergen.kommune.no

Sture, Leif Robert

Ingeniør
Telefon:
40816795
E-post:
Robert.Sturebergen.kommune.no

Sunde, Trine

Ingeniør
Telefon:
55567887
E-post:
Trine.Sundebergen.kommune.no

Svanevik, Karin Therese

Fagkonsulent
Telefon:
55566918
E-post:
KarinTherese.Svanevikbergen.kommune.no

Svendal, Arne Gabriel

Avdelingsleder
Telefon:
55566160 / 99584262
E-post:
Arne.Svendalbergen.kommune.no

Søgnen, Mette

Rådgiver
Telefon:
55566112 / 98800162
E-post:
Mette.Sognenbergen.kommune.no

Sørensen, Kari

Konsulent
Telefon:
91639881
E-post:
Kari.Sorensenbergen.kommune.no

Sørfonn, Lars Jørgen

Overingeniør
Telefon:
55566367 / 93257756
E-post:
Lars.JorgenSorfonnbergen.kommune.no

Tjemsland, Mikael

Ingeniør
Telefon:
55567884
E-post:
Mikael.Tjemslandbergen.kommune.no

Torgilstveit, Hanne Marie

Rådgiver
Telefon:
55566079 / 99709492
E-post:
Hanne.Torgilstveitbergen.kommune.no

Totland, Arild M

Rådgiver
Telefon:
55566675
E-post:
Arild.Totlandbergen.kommune.no

Tran, Dung

Avdelingsleder
Telefon:
55566457 / 92229922
E-post:
Dung.Tranbergen.kommune.no

Trovik, Trym

Senioringeniør
Telefon:
55566143 / 95763470
E-post:
Trym.Trovikbergen.kommune.no

Tøsdal, Øyvind

Overingeniør
Telefon:
40817863
E-post:
Oyvind.Tosdalbergen.kommune.no

Utvær, Ingvild Tepstad

Ingeniør
Telefon:
40816796
E-post:
IngvildTepstad.Utvaerbergen.kommune.no

Valestrand, Gro-Helen

Fagkonsulent
Telefon:
55566375
E-post:
GroHelen.Valestrandbergen.kommune.no

Van Geel, Jac

Ingeniør
Telefon:
55566405 / 93677445
E-post:
Jac.vanGeelbergen.kommune.no

Walde, Anna Karen

Senioringeniør
Telefon:
55566647 / 99437170
E-post:
Anna.Waldebergen.kommune.no

Wingsternes, Rune

Overingeniør
Telefon:
55566286 / 95188702
E-post:
Rune.Wingsternesbergen.kommune.no

ZIA, NAZIA

Overingeniør
Telefon:
55566431
E-post:
Nazia.Ziabergen.kommune.no

Øye, Sigrid Teige

Avdelingsleder
Telefon:
55566114 / 92840076
E-post:
SigridTeige.Oyebergen.kommune.no