Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Vurderingskontoret Sør-Vest har ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak om pleie- og omsorgstjenester for innbyggere i bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg.

Hos oss jobber personer med helsefaglig utdanning i tverrfaglige team, med fokus på forebygging, tidlig innsats og rehabilitering.

Under overskriften "Innbyggerhjelp" til venstre finner du oversikt over hvilke tjenester du kan søke om. Når du klikker på den aktuelle tjenesten, kommer du videre til en ny informasjonsside. Der finner du søknadsskjema under overskriften "Slik søker du".

Vurderingsteam

Når du søker om tjenester, vil vurderingsteamet ta kontakt med deg for å avtale kartleggingsbesøk. Teamet kartlegger dine ressurser og behov og gir nødvendige helse- og omsorgstjenester i kartlegginsperioden. Hvis du har behov for tjenester etter avsluttet kartlegging, vil din primærkontakt i vurderingsteamet sammen med en saksbehandler sikre at overføring til aktuell tjeneste skjer på en god og forsvarlig måte.

Ved tildeling av pleie- og omsorgstjenester ønsker vi å bidra til at du så langt det er mulig, selv mestrer dine daglige gjøremål. Derfor har vurderingsteamet fokus på:

  • hva du som søker kan klare selv med opplæring eller rehabilitering
  • at tildelte tjenester er tilpasset dine behov
  • hva andre i husstanden (for eksempel ektefelle, samboer eller voksne hjemmeboende barn) ønsker å bidra med

Vi legger stor vekt på brukermedvirkning, og dersom du ønsker det, kan du ha med pårørende i møte med oss.

Saksbehandlerteam

Dersom vurderingsteamet vurderer at du har behov for videre tjenester etter kartlegginsperioden, vil en av våre saksbehandlere fatte vedtak på og iverksette aktuelle helse og omsorgstjenester. Saksbehandler samhandler tett med vurderingsteam og utøvende tjenester for å sikre gode og trygge overganger for deg som mottar tjenester.

Koordinerende enhet

På vurderingskontoret jobber det systemkoordinatorer for koordinerende enhet.
Disse kan kontaktes ved spørsmål: Individuell plan og koordinerende enhet.