Kontakt

Om oss

Tilbyr døgnavlastning til familier med særskilt tyngende omsorgsbehov etter vedtak fattet av Forvaltningsenhet i aktuell bydel. Avlastningsoppholdet er i hjemmet til den private avlasteren/besøkshjem

Les mer om oss