Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om overgang til 2.trinn SFO skoleåret 2022/2023

Fra og med 1. august 2022 faktureres det ordinær pris for SFO-plass for elever som har vært med i prøveprosjekt «Gratis SFO 1. trinn» inneværende skoleår.

Det er mulig å endre plasstype eller si opp SFO-plassen:

  • Søknad om endring av SFO-plass gjør du på nåværende plass i foreldreportalen. Velg dagens dato som ønsket dato for endring; skriv i fritekstfelt “ønsker endring fra 1. august 2022”.
  • Oppsigelse av SFO-plass må sendes innen 30.06.22 dersom man ikke ønsker SFO-plass fra 01.08.22.

Se mer informasjon under fanen SFO.