Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad om fratrekk av fravær for 8. og 9. trinn innen tirsdag 16.juni

Skjema kan sendes gjennom kontaktknappen på skolens hjemmeside, eller sendes/overleveres til kontaktlærer. Alt fravær en søker fratrekk for, må dokumenteres av foresatte.

Fratrekk gjelder for inntil 10 skoledager i et opplæringsår, dersom

a) Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner

b) Innvilget permisjon etter opplæringsloven §2-11* 

Fraværet som skyldes helsegrunner må være mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. § 3-41

8.trinn kan søke fratrekk for dette skoleåret, 2019/2020

9.trinn kan søke fratrekk  for dette skoleåret. 2019/2020 og forrige skoleår, 2018/2019

 

 

søknadsskjema