Avdelinger

Eller vis alle: skoler, barnehager, sykehjem

 1. A2G
 2. A2G barnehage
 3. Adm - Etat for inkludering
 4. Adm - Etat for sosiale tjenester
 5. Administrasjon
 6. Administrasjon - Etat for tjenester til utviklingshemmede
 7. Adventkirken sykehjem, Nordås
 8. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage
 9. Akasia Bjerknesparken
 10. Akasia Domkirken barnehage
 11. Akasia Fana barnehage
 12. Akasia Laksevåg kirkes barnehage
 13. Akasia Landås menighetsbarnehage
 14. Akasia Litlafjell barnehage
 15. Akasia Neshaugane barnehage
 16. Akasia Nygård menighetsbarnehage
 17. Akasia Nykirken barnehage
 18. Akasia Paradis barnehage AS
 19. Akasia Ramstad barnehage AS
 20. Akasia Råtun barnehage
 21. Akasia Sandviken menighet barnehage
 22. Akasia Skjold menighetsbarnehage
 23. Akasia Skranesvingen barnehage
 24. Akasia Sædalen barnehage AS
 25. Akasia Søreide menighetsbarnehage
 26. Akrobaten barnehage AS
 27. Aktivitetshuset treffpunktet
 28. Alexander Dale Oen arena
 29. ALF AS, senter for arbeidslivsforberedelse
 30. Alvøen skole
 31. Apeltun barnehage
 32. Apeltun bofellesskap
 33. Apeltun skole
 34. Arna Dagsenter
 35. Arna familiebarnehage
 36. Arna helseheim
 37. Arna HSY, Administrasjon
 38. Arna HSY, Arbeidslag Demens
 39. Arna HSY, Gruppekontor
 40. Arna HSY, Nattjeneste
 41. Arna og Åsane kulturkontor
 42. Arnatveit barnehage
 43. Aurdalslia barnehage
 44. Aurdalslia bofellesskap
 45. Aurdalslia skole
 46. Avdeling for psykisk helse i Ytrebygda
 47. Avdeling for sykehjemsmedisin
 48. Avdeling Pedagogisk fagsenter Arna
 49. Avdeling Pedagogisk fagsenter Fana
 50. Avdeling Pedagogisk fagsenter Fyllingsdalen
 51. Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg
 52. Avdeling Pedagogisk fagsenter Ytrebygda
 53. Avdeling Pedagogisk fagsenter Åsane
 54. Avdeling PPT Nord
 55. Avdeling PPT Sør
 56. Avdeling PPT Vest
 57. Avd for støttekontakt Avlastningsenheten
 58. Avlastningstjenester for utviklingshemmede
 • DEL PÅ: