Gå tilbake til:
Du er her:

Tall som beskriver klima i Bergen

Gjennomsnittstall

Normal middeltemperatur i perioden 1961-90 var 7,6°C.

Normal nedbør i 1961-90 er 2.250 mm.

Årstall

2016

2017

Middeltemperatur

8,6°C

8,6°C

Maksimum temperatur

27,8°C (3. juni og 21. juli)

27,8°C (20. juli)

Minimum temperatur

- 8,8°C
(20. januar)

- 7,6°C
(9. februar)

Antall dager med nedbør (mer enn 1 mm)

191

233

Nedbørsmengde

2.456,3 mm

3.092 mm

Størst nedbør i løpet av ett døgn

76,2 mm (9. august)

93,9 mm (23. desember)

(Kilde: Meteorologisk institutt)

.