Gå tilbake til:
Du er her:

Tall som beskriver klima i Bergen

Gjennomsnittstall

Normal middeltemperatur i perioden 1961-90 var 7,6°C.

Normal nedbør i 1961-90 er 2.250 mm.

Årstall

2015

2016

Middeltemperatur

8,7°C

8,6°C

Maksimum temperatur

30,0°C (2. juli)

27,8°C (3. juni og 21. juli)

Minimum temperatur

- 5,0°C
(4. februar)

- 8,8°C
(20. januar)

Antall dager med nedbør (mer enn 1 mm)

232

191

Nedbørsmengde

3.101,7 mm

2.456,3 mm

Størst nedbør i løpet av ett døgn

85,2 mm (27. november)

76,2 mm (9. august)

(Kilde: Meteorologisk institutt)

.