Gå tilbake til:
Du er her:

Befolkningsutvikling de siste årene

2014

2015

2016

2017

Folketallet
1. januar

271.949

275.112

277.391

278.556

Folketilvekst

3.163

2.279

1.164

1.236

Fødte

3.394

3.527

3.551

3.218

Døde

1.990

1.955

1.998

1.940

Netto flytting inkl.
inn-/utvandring

1.751

723

-390

-42

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

.