Gå tilbake til:
Du er her:

Befolkningsutvikling de siste årene

2013

2014

2015

2016

Folketallet
1. januar

267.950

271.949

275.112

277.391

Folketilvekst

3.999

3.163

2.279

1.164

Fødte

3.441

3.394

3.527

3.551

Døde

3.527

1.990

1.955

1.998

Netto flytting inkl.
inn-/utvandring

2.577

1.751

723

-390

(Kilde: Bergen kommune/SSB)

.