Gå tilbake til:
Du er her:

Aldersfordeling per 1. januar 2016

Per 1.1.2016

Per 1.1.2017

0 år

3.483

3.518

1-5 år

16.275

16.086

6-12 år

21.828

21.993

13-15 år

8.948

8.905

16-19 år

13.036

12.919

20-44 år

106.973

106.810

45-66 år

70.705

71.442

67-79 år

24.658

25.373

80-89 år

9.191

9.166

90 år og eldre

2.294

2.344

(Kilde: SSB)

.