Gå tilbake til:
Du er her:

Aldersfordeling per 1. januar 2018

Per 1.1.2017

Per 1.1.2018

0 år

3.518

3.186

1-5 år

16.086

16.125

6-12 år

21.993

21.981

13-15 år

8.905

9.073

16-19 år

12.919

12.722

20-44 år

106.810

106.687

45-66 år

71.442

72.287

67-79 år

25.373

26.115

80-89 år

9.166

9.200

90 år og eldre

2.344

2.416

(Kilde: SSB)

.