Gå tilbake til:
Du er her:

Antall ekteskap inngått i Hordaland

Utviklingen siste året viser en nedgang både i antallet inngåtte ekteskap og antallet skilsmisser.

2014

2015

2016

2017

Inngåtte
ekteskap

2.294

2.327

2.191

1.235

Skilsmisser

844

850

813

446

(Kilde: SSB)

.