Gå tilbake til:
Du er her:

Antall ekteskap inngått i Hordaland

Utviklingen siste året viser en nedgang både i antallet inngåtte ekteskap og antallet skilsmisser.

2013

2014

2015

2016

Inngåtte
ekteskap

2.378

2.294

2.327

2.191

Skilsmisser

876

844

850

8.13

(Kilde: SSB)

.