Gå tilbake til:
Du er her:

Innvandrerbefolkning i Bergen

Per 1. januar 2017 var det registrert 47.616 innvandrere i Bergen. Dette utgjør 17,1 prosent av befolkningen, og innebærer en vekst på 931 personer fra året før.

Tallene inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Innvandrere fordelt på verdensdel

Europa unntatt Tyrkia

23.619

Afrika

6.772

Asia med Tyrkia

13.828

Nord-Amerika

804

Sør- og Mellom-Amerika

2.426

Oseania

167

Statsløs

0

Sum

47.616

10 største nasjonaliteter i Bergen

2014

2015

2016

Polen

5.477

6.232

6.726

Litauen

1.812

2.110

2.248

Irak

1.844

1.903

1.918

Somalia

1.531

1.728

1.837

Tyskland

1.398

1.445

1.435

Vietnam

1.314

1.320

1.354

Romania

1.188

1.318

Sverige

1.222

1.282

1.253

Chile

1.219

1.249

1.246

Sri Lanka

1.208

1.203

1.205

Totalt

42.163

44.711

46.684

(Kilde: SSB)

.