Gå tilbake til:
Du er her:

Innvandrerbefolkning i Bergen

Per 1. januar 2018 var det registrert 49.165 utenlandske statsborgere i Bergen. Dette utgjør 17,6 % av befolkningen og er en vekst på 1.549 personer i forhold til året før.

Tallene inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Innvandrere fordelt på verdensdel

Europa unntatt Tyrkia

23.717

Afrika

7.143

Asia med Tyrkia

14.871

Nord-Amerika

842

Sør- og Mellom-Amerika

2.430

Oseania

162

Statsløs

0

Sum

49.165

10 største nasjonaliteter i Bergen

2015

2016

2017

Polen

6.232

6.726

6.769

Litauen

2.110

2.248

2.264

Irak

1.903

1.918

1.933

Somalia

1.728

1.837

1.881

Tyskland

1.445

1.435

1.389

Vietnam

1.320

1.354

1.348

Romania

1.188

1.318

1.319

Sverige

1.282

1.253

1.197

Chile

1.249

1.246

1.245

Sri Lanka

1.203

1.205

1.206

(Kilde: SSB)

.