Gå tilbake til:
Du er her:

Næring

Bergen og bergensregionen har en unik sammensetning av verdensledende miljø innen energisektoren, maritime og marine næringer, en velutviklet reiselivs-, finans- og handelsnæring, samt et rikt kulturliv. Bergen er kanskje den byen i Norge med størst mangfold i sitt næringsliv.

Bergen er Vestlandets hovedstad, en av Nord-Europas største cruisehavner og inngangsporten til fjordene. I 2016 besøkte 296 skip med 490.546 cruisepassajerer Bergen.

Bergensregionen har vekstkraftige og sterke næringer. De viktigste næringene er maritime og marine næringer, energinæringene, opplevelse, kultur og reiseliv, media og kulturbasert næringsliv. I tillegg er handel, finans, helse, IKT og byggenæringen viktig for byen.

Bergen er også en stor studieby med 25.000 studenter, fordelt på Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen, Kunsthøgskolen, Bergen Arkitekthøgskole, NLA Høgskolen, Handelshøgskolen BI (Bergen) og VID vitenskapelige høgskole.

Vil stimulere næringslivet

Kommunen samarbeider med og bidrar til næringsutviklingsselskapet Invest In Bergen, som er eid av Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og 20 øvrige kommuner. Selskapet arbeider for at det skal være enklere og mer attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Bergen og bergensregionen, og har som en av sine viktigste oppgaver å markedsføre bergensregionen nasjonalt og internasjonalt, samt være kommunens utøvende organ for gjennomføring av næringspolitikken.

Kommunens oppgave er å legge til rette for næringsutvikling, og våre viktigste støttespillere i dette er nettverksorganisasjonene Maritime Bergen, Fiskeriforum Vest, Bergen Reiselivslag, HOG Energi, Design Region Bergen og MediaRegion Bergen.

Satser på forskning og utvikling

Samspillet mellom det offentlige, næringene og FOU er en viktig forutsetning for at man skal lykkes med næringsutvikling for fremtiden. Bergensregionen har et godt utgangspunkt med sine mange gode forskningsinstitusjoner, høgskoler og universitet.

De senere år har bergensregionen fått tilført flere statlige forsknings- og utviklingsprogram, som vil være positive bidrag til videre utvikling av regionen. Spesielt kan nevnes NCE Tourism GCE Subsea, NCE Media og NCE Maritime Cleantec.