Gå tilbake til:
Du er her:

Antall årsverk i Bergen kommune

Tallene gjelder sentrale avdelinger per januar 2017.

Byrådsleders avdeling

355

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

5.796

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

1.102

Byrådsavdeling for helse og omsorg

5.407

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

316

Byrådsavdeling for byutvikling

453

Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom

877

Bystyrets administrative organer

38

Totalt årsverk

14.338

.