Gå tilbake til:
Du er her:

Antall årsverk i Bergen kommune

Tallene gjelder sentrale avdelinger per januar 2018.

Byrådsleders avdeling

356

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

5.678

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

1.334

Byrådsavdeling for helse og omsorg

5.477,5

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

316

Byrådsavdeling for byutvikling

485

Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom

1.222

Bystyrets administrative organer

36,5

Totalt årsverk

14.906

.