Gå tilbake til:
Du er her:

Hverdag

En mangfoldig og nyskapende kulturby

Bergen har et vitalt og bredt kunst- og kulturliv, som bidrar til gode opplevelser for befolkningen og tilreisende.

Tros- og livssynsbyen Bergen

Bergen kommune ga støtte til 492 tros- og livssynssamfunn i 2017, blant dem også human-etisk samfunn. Byen er hjem for muslimer, buddhister, mange typer kristne og andre.

En moderne skole med aktive og medvirkende elever

Elevene i Bergensskolen skal ha gode og trygge læringsmiljø og være aktive og deltakende i undervisningen.

Fortsetter barnehageutbyggingen

2017 er niende året på rad kommunen tilbyr alle søkerne ved hovedopptaket plass i en av byens barnehager. Målet er at alle skal få plass i bydelen de bor eller ønsker plass i.

Gode muligheter for idrett og friluftsliv

Med syv berømte fjell er det naturlig at friluftsliv har en viktig plass. Byen har også en idrettsplan med høye ambisjoner.

Gir omsorg

Bergen bruker en vesentlig andel av bybudsjettet til helse- og omsorgstjenester.

Mangfold i husdyrhold

Selv om Bergen er en storby, foregår det også gårdsdrift med husdyrhold. Tallene er det som registreres av SSB.

Er eksperter på vann

Alt vannet som faller ned over Bergen har ført til at Vann- og avløpsetaten i kommunen er ledende innenfor sin virksomhet.

Brukte 3,7 milliarder kilowatt

Strømforbruket var i 2017 på 3.655.858.634 kWh (3.656 GWh) til sammenlikning var det i 2016 på 3.815.068.111 kWh (3.815 GWh). Strømnettet håndteres av BKK.

Nye bygg og boliger

I 2017 ble det bygget flest boliger i Årstad bydel.