Gå tilbake til:
Du er her:

Tros- og livssynsbyen Bergen

Bergen kommune ga støtte til 466 tros- og livssynssamfunn i 2016, blant dem også human-etisk samfunn. Byen er hjem for muslimer, buddhister, mange typer kristne og andre.

Det største trossamfunnet er Den norske kirke, der tre av fire bergensere er medlem. I byens kirker ble det holdt 1.790 søndagsgudstjenester og 687 andre gudstjenester, og foretatt 310 vigsler. 1.821 barn ble døpt, og 1.746 unge ble konfirmerte i kirken i 2016.

Organisasjon

Alle tros- og livssynssamfunn er selvstendige organisasjoner, de fleste samfunn i Bergen er del av nasjonale organisasjoner, og av internasjonale tros- og livssynssamfunn.

Den norske kirke lokalt er inndelt i 21 prestegjeld (25 menigheter). Driften av kirken er organisert i Bergen kirkelig fellesråd. Fellesrådet har ansvar for alle gravplassene i Bergen uavhengig av trossamfunn.

Den norske kirke som kulturarena

Den norske kirke er arena for en rekke aktiviteter året gjennom. Her er 60 barne- og ungdomskor og 40 andre kor, og vel årlige 80.000 besøk på konserter og forestillinger i egen og andres regi. Spennvidden på disse arrangementene er stor, fra lokale kulturdager til Festspillene i Bergen, samt aktiviteter som babysang, åpen barnehage, formiddagstreff, trim, kirkemiddager for eldre, ungdomsklubb, konfirmantforberedelser, speidertreff med mer.

Det utføres et stort sosialt arbeid knyttet til diakoni. Kirkene i Bergen blir med andre ord brukt sju dager i uken.