Gå tilbake til:
Du er her:

Gode muligheter for idrett og friluftsliv

Med syv berømte fjell er det naturlig at friluftsliv har en viktig plass. Byen har også en idrettsplan med høye ambisjoner.

Naturen og fjellene har gjort bergenserne til et fjellvandrende folkeslag. Idrettsplanen legger også opp til at flest mulige skal få være fysisk aktive og ha et ha et aktivitetstilbud i sitt nærmiljø.

Byfjellene for alle

Byfjellene i Bergen byr på et mangfold av opplevelser for natur- og friluftsliv for allmennheten. Her kan du ferdes på turveier og turstier i skog og lier eller oppleve høyfjell og mer krevende løyper. Alt innenfor våre nære turområder.

Aktiv og attraktiv for alle

Bergen kommune arbeider etter en egen idrettsplan, Idrettsplan 2017-2027 - Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle, som ble vedtatt av Bergen bystyre i mars 2017.
Planen slår blant annet fast at Bergen skal være en foregangskommune innen aktivitetsutvikling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og skisserer anleggsutvikling i bydelene frem til 2022. Flest mulige skal få et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø, både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det skal satses på breddeidretten, utvikle talenter og legge til rette for toppidretten.

Bergen vil gjerne være attraktiv som arrangørby og 16. -24. september 2017 ble det arrangert sykkel-VM i byen.

Byen satser på moderne idrettsanlegg og Alexander Dale Oen Arena (ADO Arena) åpnet høsten 2014. Anlegget ligger på Nygårdstangen i sentrum og har blant annet et 50 meters konkurransebasseng.

Idrett for alle

For å få flere til å drive fysisk aktivitet, vil kommunen plassere idrettsparker eller nærmiljøanlegg der folk bor. Meningen er å lage møteplasser på tvers av idrettsmiljøene, og byen har allerede utviklet et godt samarbeid mellom idrett, kommunal administrasjon, politikere og næringsliv.

Tall og antall

Innenfor byens grenser er det rundt 580 idrettsanlegg og 646 idrettslag (380 ordinære idrettslag og 266 bedriftsidrettslag). Til sammen hadde disse 122.135 medlemmer ved inngangen til 2018 (101.490 ordinære medlemmer og 20.645 bedriftsmedlemmer). Det betyr at snaut 45 prosent av byens innbyggere er medlem av et idrettslag - sprekt!