Gå tilbake til:
Du er her:

Moderniserer skolen

Bergen kommune bruker store ressurser på å få gode og moderne skolebygg, med høyt faglig innhold.

Kommunen vil tilpasse skolebyggene til en mer fleksibel og moderne skolehverdag.

Skolebruksplan for Bergen 2016-2030 omhandler hvor mange skoler, hvilke skoler og hva slags skoler Bergen kommune skal ha, og hvilke endringer som skal gjøres med skolebyggene og uteområdene. Planen ble vedtatt i Bergen bystyre 16. juni 2016.

Les mer på temaside for Skolebruksplanen

Ruster opp skolebyggene

Flere skoler i Bergen har behov for vedlikehold og kommunen har gjennomført en omfattende kartlegging av inneklimaet og skolebyggenes tilstand. Kartleggingen følges opp med handlings- og tiltaksplaner for hver enkelt skole. Temasiden "Inneklimaet i skolen" gir oversikt over arbeidet med å vedlikeholde skolene i Bergen.

Læringskompetanse for 21. århundre

I november 2016 vedtok Bergen bystyre plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen 2016/17-2019/20.

Satsingsområdet for planperioden er "Læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever". Satsingsområdet er særlig opptatt av læringsprosessene, men innebærer også en videreføring av arbeidet med grunnleggende ferdigheter som er en del av elevenes helhetlige kompetanse.

Kvalitetsmelding for bergensskolen 2015/16 er en tilstandsrapport om kvaliteten i innholdet i bergensskolen.

Plan for SFO

I mai 2017 vedtok bystyret "Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune", med flere tiltak for å fornye SFO-tilbudet ved skoler i Bergen. Saken legger blant annet vekt på bedre samarbeid mellom SFO og skole, samt at flere barn skal få mulighet til å delta på SFO uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Resultater fra undersøkelser og prøver

Her finner du alle resultatene fra foreldreundersøkelsen om innholdet i skolen og SFO 2017; for byen, bydelen og den enkelte skole.

Kvalitetsportalen viser nøkkeltall og resultater av brukerundersøkelser og prøver i bergensskolen.

Tallenes tale

For skoleåret 2016-17 er det registrert 28.952 elever i byens kommunale grunnskoler.

Byen har fra høsten 2016 58 kommunale barneskoler, 10 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 15 kommunale ungdomsskoler. Det finnes én spesialskole, og ett kompetansesenter for læringsmiljø som har alternativ skole for elever på ungdomstrinnet. Syv skoler er organisert som oppveksttun, dette betyr at de rommer både skole og barnehage.

I tillegg har Bergen kommune to enheter for voksenopplæring og én leirskole i Hålandsdalen.

Foruten de kommunale skolene er det ti private grunnskoler i Bergen. Åtte kombinerte barne- og ungdomsskoler, én barneskole og én ungdomsskole.