Gå tilbake til:
Du er her:

Fortsetter barnehageutbyggingen

2017 er niende året på rad kommunen tilbyr alle søkerne ved hovedopptaket plass i en av byens barnehager. Målet er at alle skal få plass i bydelen de bor eller ønsker plass i.

I 2017 oppfylte Bergen kommune barnehageretten for niende året på rad. Det betyr at alle barn som fylte ett år innen utgangen av november og søkte plass innen hovedopptaket, fikk tilbud om barnehageplass.

Ikke alle får barnehageplass i den barnehagen foreldrene ønsker, og etablering av barnehageplasser i privat og kommunal regi fortsetter. I november 2016 vedtok Bergen bystyre Barnehagebruksplan 2016-2030 med tittelen "Rett bygg på rett sted til rett tid". Barnehagebruksplanen gir føringer for utforming av barnehager, som gir gode rom for lek og læring i trygge og gode arealer. Planlegging av barnehagestruktur skal sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser på kort og lang sikt.

Kvalitet og innhold

Det legges ned en stor innsats i arbeidet med kvaliteten og innholdet i barnehagen.

Satsingsområdene for de kommunale barnehagene er:

  • Språk som basiskompetanse
  • Matematisk kompetanse
  • Pedagogisk relasjonskompetanse

Mer informasjon om satsingsområdene finnes i "Sammen for kvalitet" - Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016.

Det er også inngått en intensjonsavtale mellom kommunen og de største private barnehageeierne og Private barnehagers landsforbund hvor alle forplikter seg til å samarbeide om en felles kvalitetsutvikling. Intensjonsavtalen mellom kommunen og private barnehageeiere finner du her.

Resultater fra årlig foreldreundersøkelse

For tredje året på rad har foreldre til alle barn i de private og kommunale barnehagene,blitt invitert til å bli med på en brukerundersøkelse. De har sagt sin mening om forskjellige forhold ved barnehagetilbudet. Her finner du alle resultatene fra foreldreundersøkelsen i 2017, for den enkelte barnehage, bydel, barnehageeier og byen.

Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013/14 omhandler hva som skjer av kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. I meldingen kan du blant annet lese om kvalitetsutvikling, satsingsområder, ansatte, tilsyn og barnehageutbygging.

244 barnehager

Per mars 2017 er det 73 kommunale og 171 private barnehager (ordinære og familiebarnehager) i Bergen. Av de kommunale er syv organisert i oppveksttun med skole og barnehage under samme ledelse. På den enkelte barnehage sin nettside kan du finne mer informasjon om barnehagen.

I bergensbarnehagene går det rundt 15.000 barn.

Her kan du lese mer om hvordan du søker barnehageplass.

I tillegg er det to private barneparker og 15 private åpne barnehager.

Det finnes også gratis forsterket språktilbud til barn uten barnehageplass sammen med foreldre.