Gå tilbake til:
Du er her:

Er eksperter på vann

Alt vannet som faller ned over Bergen har ført til at Vann- og avløpsetaten i kommunen er ledende innenfor sin virksomhet.

Vannverket i Bergen er landets eldste, og totalt har byen 2140 kilometer med kommunale vann- og avløpsledninger. Vann- og avløpsetaten har ansvaret for vannforsyning og avløpshåndtering, og det pågår en omfattende opprusting av byens røranlegg. Bare i 2016 fornyet man 5,5 kilometer vannrør og 9,1 kilometer avløpsrør.

Bortskjemt av vann

Regnet har gjort bergenserne bortskjemte når det gjelder tilgangen på vann. I 2017 var vannforbruket i Bergen på 31,9 millioner kubikkmeter (i 2016 var det 32,6 millioner).

Bergen kommune er opptatt av å redusere forbruket og har montert vannmålere i alle offentlige bygg. I tillegg vil fornyelse av rørnettet stoppe vanntap gjennom lekkasjer.

Tall og antall

I kommunen er det fem store og ett lite vannbehandlingsanlegg, 940 kilometer vannledninger, 36 høydebassenger og 90 pumpestasjoner.

Avløpsvannet blir renset i seks store og 14 mindre renseanlegg. Avløpsnettet består av 1.200 kilometer ledninger og 163 pumpestasjoner.