Gå tilbake til:
Du er her:

Nye bygg og boliger

I 2017 ble det bygget flest boliger i Årstad bydel.

Bergen kommunale bygg (BKB) har som oppgave å dekke kommunens behov for lokaler til kontor, sykehjem, skole, barnehage og idrettsformål. De siste årene har det kommet til en rekke nye barnehager og oppveksttun, samt nybygg til idrettshaller og skoler. Det har også vært gjennomført en stor oppgradering/oppussing av eksisterende bygg. Blant annet har rundt 70 skoler fått pusset opp fasadene. Nå prioriteres oppgradering av innemiljø og godkjent inneklima for de skolene som ikke har det. Mer om dette på siden Inneklimaet i skolen.

Bergen kommunale bygg har også ansvaret et av de aller største byggeprosjektene i Bergen, Alexander Dale Oen Arena (ADO Arena), en svømmehall som blant annet rommer et 50-metersbasseng på Nygårdstangen. Arenaen ble åpnet høsten 2014.

Boliger til prioriterte grupper

Etat for boligforvaltning skal skaffe boliger til prioriterte grupper. De siste årene er det bygget flere nye bofellesskap og utleieleiligheter i tillegg til omfattende oppgradering av flere eksisterende utleieprosjekter. Per 31.12.2016 forvaltet Etat for boligforvaltning 5.328 omsorgs- og utleieboliger. 1.695 av disse er omsorgsboliger, mens 3.633 er til utleie.

Generelle tall nye boliger

SSB gir generelle tall for bygging av boliger i Bergen. Tallene for 2017 viser at det ble tatt i bruk 2.157 nye boliger/bygg i Bergen. Boligbyggingen fordeler seg slik på bydelene:

Arna

96

Laksevåg

101

Bergenhus

324

Ytrebygda

272

Fana

172

Årstad

823

Fyllingsdalen

199

Åsane

170

(Kilde: BKB)