Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser barn i lek ved Sollien barnehage.
UTELEK: Barn fra Sollien barnehage i lek.
Bilde: Nina Blågestad

En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn

Barna i våre barnehager skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med utgangspunkt i barnets forutsetninger og interesser.

I barnehagene legges fundamentet for livslang læring bilde
PLASS TIL MANGE BARN: Minde barnehage er en av de største barnehagene i Bergen og ble åpnet i 2018.
Bilde: Toril Berle Schalck

Alle barn som fyller ett år innen utgangen av november og søker plass innen hovedopptaket, får tilbud om barnehageplass. I  2020 nådde vi målet om å tilby barnehageplass i egen bydel til alle som ønsket det.

I november 2016 vedtok Bergen bystyre Barnehagebruksplan 2016-2030- "Rett bygg på rett sted til rett tid".
Barnehagebruksplanen gir føringer for utforming av barnehager, som gir gode rom for lek og læring i trygge og gode arealer. Planlegging av barnehagestruktur skal sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser på kort og lang sikt.

Barnehagemyndighet

Byrådsavdelingen ivaretar rollen som barnehagemyndighet, og er godkjenning- og tilsynsmyndighet. Etat for barnehage har ansvaret for de kommunale barnehagene.

Kvalitet og innhold

Plan for kvalitetsutvikling for kommunale barnehager, «Sammen for kvalitet . lek og læring, Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021 er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i våre barnehager.  Satsingsområdene for våre barnehager er "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre - medvirkende barn i lek og læring."

Resultater fra årlig foreldreundersøkelse

På temasiden Brukerundersøkelser finner du alle resultatene fra foreldreundersøkelsen i barnehagene. Foreldre har sagt sin mening om forskjellige forhold ved barnehagene. På grunn av forsinkelser i arbeidet med å kvalitetssikre datagrunnlaget for gjennomføringen av undersøkelsen og  med Korona-krisen ble ikke undersøkelsene gjennomført våren 2020. Se resultatene fra foreldreundersøkelsen i 2019, for den enkelte barnehage, bydel, barnehageeier og byen.

Antall barnehager

I juni 2019 er det totalt 241 barnehager i Bergen

Per juni 2019 er det 169 private og 72 kommunale barnehager (ordinære og familiebarnehager) i Bergen. Av de kommunale er ni organisert i oppveksttun med skole og barnehage under separat ledelse. På den enkelte barnehage sin nettside kan du finne mer informasjon om barnehagen.

I bergensbarnehagene går det rundt 15.007 barn (juni 2020). I tillegg er det 15 private åpne barnehager. 

Søke barnehageplass

Antall barn i barnehager juni 2020

 • Barn født i 2020 med barnehageplass: 1
 • Barn født i 2019 barnehageplass: 279
 • Barn født i 2018 med barnehageplass: 2461
 • Barn født i 2017 år med barnehageplass: 2906
 • Barn født i 2016 med barnehageplass: 3191
 • Barn født i 2015 med barnehageplass: 3156
 • Barn født i 2014 med barnehageplass: 2990
 • Barn født i 2013 med barnehagplass: 23
 • Sum antall barn i ordinære barnehager: 15.007
 • Barn i åpne barnehager (kapasitet): 575

Antall barn i barnehager ved årsskiftet 2019-2020

 • Barn under 1 år med barnehageplass: 192
 • Barn 1-2 år med barnehageplass: 5.708
 • Barn 3-5 år med barnehageplass: 9.212
 • Barn 6 år med barnehageplass: 32
 • Sum antall barn i ordinære barnehager: 15.144
 • Barn i åpne barnehager (kapasitet): 575