Gå tilbake til:
Du er her:

Gode muligheter for idrett og friluftsliv

Med syv berømte fjell er det naturlig at friluftsliv har en viktig plass. Byen har også en idrettsplan med høye ambisjoner.

Robin Dale Oen tok det første stupet i ADO Arena 23. juni 2014
Det nye svømmeanlegget Alexander Dale Oen Arena (ADO Arena) åpnet høsten 2014.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Naturen og fjellene har gjort bergenserne til et fjellvandrende folkeslag. Idrettsplanen legger også opp til at flest mulige skal få være fysisk aktive og ha et ha et aktivitetstilbud i sitt nærmiljø.

Utsikt fra toppen av Stoltzekleiven
Stoltzekleiven er en populær inngangsport til byfjellene i Bergen.
Bilde: Katarina Lunde

Byfjellene for alle

Byfjellene i Bergen byr på et mangfold av opplevelser for natur- og friluftsliv for allmennheten. Her kan du ferdes på turveier og turstier i skog og lier eller oppleve høyfjell og mer krevende løyper. Alt innenfor våre nære turområder.

På Fløyen kan du benytte deg av Tubakuba. Dette er et spennende og gratis overnattingstilbud. Tubakuba ligger sentralt i skogen på Fløyen, og du får byens fineste utsikt.

I 2020 ble Jubileumsstien ferdig. Dette er en 55 km lang sti fordelt på åtte etapper fra Krokeide i sør til Tellevik kai i nord. 

Aktiv og attraktiv for alle

Bergen kommune arbeider etter en egen idrettsplan, Idrettsplan 2017-2027 - Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle, som ble vedtatt av Bergen bystyre i mars 2017.
Planen slår blant annet fast at Bergen skal være en foregangskommune innen aktivitetsutvikling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og skisserer anleggsutvikling i bydelene frem til 2022. Flest mulige skal få et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø, både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det skal satses på breddeidretten, utvikle talenter og legge til rette for toppidretten.

Bergen vil gjerne være attraktiv som arrangørby og 16. -24. september 2017 ble det arrangert sykkel-VM i byen.

Byen satser på moderne idrettsanlegg og Alexander Dale Oen Arena (ADO Arena) åpnet høsten 2014. Anlegget ligger på Nygårdstangen i sentrum og har blant annet et 50 meters konkurransebasseng.

Idrett for alle

For å få flere til å drive fysisk aktivitet, vil kommunen plassere idrettsparker eller nærmiljøanlegg der folk bor. Meningen er å lage møteplasser på tvers av idrettsmiljøene, og byen har allerede utviklet et godt samarbeid mellom idrett, kommunal administrasjon, politikere og næringsliv.

Tall og antall

Innenfor byens grenser er det 567 idrettslag (368 ordinære idrettslag og 199 bedriftsidrettslag). Til sammen hadde disse 117.894 medlemmer ved inngangen til 2020. Det betyr at snaut 45 prosent av byens innbyggere er medlem av et idrettslag - sprekt!