Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser barn i lek ved Sollien barnehage.
UTELEK: Barn fra Sollien barnehage i lek.
Bilde: Nina Blågestad

I barnehagene legges fundamentet for livslang læring

I 2019 nådde vi målet om at alle som ønsket det fikk barnehageplass i egen bydel i hovedopptaket.

I barnehagene legges fundamentet for livslang læring bilde
PLASS TIL MANGE BARN: Minde barnehage er en av de største barnehagene i Bergen og ble åpnet i 2018.
Bilde: Toril Berle Schalck

Alle barn som fyller ett år innen utgangen av november og søker plass innen hovedopptaket, får tilbud om barnehageplass.

I november 2016 vedtok Bergen bystyre Barnehagebruksplan 2016-2030- "Rett bygg på rett sted til rett tid".
Barnehagebruksplanen gir føringer for utforming av barnehager, som gir gode rom for lek og læring i trygge og gode arealer. Planlegging av barnehagestruktur skal sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser på kort og lang sikt.

Kvalitet og innhold

Det legges ned en stor innsats i arbeidet med kvaliteten og innholdet i barnehagen. I planen «Sammen for kvalitet . lek og læring, Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021, beskrives kommunens strategier og tiltak de neste fire årene.

Satsingsområdene for de kommunale barnehagene er "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre - medvirkende barn i lek og læring.

Resultater fra årlig foreldreundersøkelse

Foreldre til alle barn i de private og kommunale barnehagene har de siste fem årene blitt invitert til å bli med på en brukerundersøkelse. De har sagt sin mening om forskjellige forhold ved barnehagetilbudet. Se resultatene fra foreldreundersøkelsen i 2019, for den enkelte barnehage, bydel, barnehageeier og byen.

Antall barnehager

I juni 2019 er det totalt 240 barnehager i Bergen

Per juni 2019 er det 169 private og 72 kommunale barnehager (ordinære og familiebarnehager) i Bergen. Av de kommunale er ni organisert i oppveksttun med skole og barnehage under samme ledelse. På den enkelte barnehage sin nettside kan du finne mer informasjon om barnehagen.

I bergensbarnehagene går det rundt 15.100 barn (desember 2018). I tillegg er det 15 private åpne barnehager. 

Søke barnehageplass

Antall barn i barnehager ved årsskiftet 2018-2019

 • Barn under 1 år med barnehageplass: 192
 • Barn 1-2 år med barnehageplass: 5.708
 • Barn 3-5 år med barnehageplass: 9.212
 • Barn 6 år med barnehageplass: 32
 • Sum antall barn i ordinære barnehager: 15.144
 • Barn i åpne barnehager (kapasitet): 575

Antall barn i barnehager ved årsskiftet 2018-2019

 • Barn under 1 år med barnehageplass: 96
 • Barn 1-2 år med barnehageplass: 5.824
 • Barn 3-5 år med barnehageplass: 9.186
 • Barn 6 år med barnehageplass: 14
 • Sum antall barn i ordinære barnehager: 15.220
 • Barn i åpne barnehager (kapasitet): 596