Gå tilbake til:
Du er her:

Planoversikt

Oversikten under viser tematiske samfunnsplaner i Bergen kommune, sortert etter byrådsavdeling.

Oversikten er under oppdatering, og vil etter planen bli fullstendig oppdatert i løpet av høsten 2019.

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Byrådsleders avdeling