Illustrasjon med mange ikoner, Kunstformidlingsplan for barn og unge, 2020-2025

Kunstformidlingsplan for barn og unge 2020-2025

Bergen bystyre har vedtatt ny kunstformidlingsplan. Den viser hvordan Bergen kommune skal hjelpe til med å gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Hovedmålet i planen er at det profesjonelle kunstfeltet i Bergen skal gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, som gir muligheter for medskaping og deltakelse, undring og refleksjon, og som bidrar til å styrke barn og unges kunst- og kulturkompetanse.

Kunstformidlingsplanen skal legge til rette for at det profesjonelle kunstlivet i Bergen får tilgang på de verktøyene de trenger for å gjøre kunsten tilgjengelig for et ungt publikum, uten å gå på akkord med kunstneriske visjoner og ambisjoner.