Kunstplan for Bergen 2018-2027

Bystyret har vedtatt plan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen 2018-2027.

Bergen skal være en internasjonal kunstby som satser både smalt og bredt, er synlig, samfunnsrelevant, fremtidsrettet, og våger å gå nye veier.

En rekke strategier for å nå målet er utarbeidet. Bergen kommune skal:

  • Integrere kunstfeltets kompetanse på ulike samfunnsområder.
  • Bidra til å realisere ambisiøse kunstpolitiske mål gjennom et helhetlig og funksjonelt virkemiddelapparat.
  • Styrke Bergens profil som en produserende kunstby, der kvalitet, nyskaping og relevans vektlegges.
  • Styrke internasjonalisering av et kompetent og utforskende kunst- og kulturfelt.
  • Stimulere til åpen debatt, meningsbryting og utvikling av markante stemmer.
  • Tale det bergenske kunstlivets sak overfor nasjonale myndigheter.

Vedlegg