Gå tilbake til:
Du er her:

Handlingsplan for arbeid og aktivitet for rusavhengige 2019 - 2022

Handlingsplan for arbeid og aktivitet ble behandlet av bystyret 23.5.2019. Målet er å få flere rusavhengige i til å delta i fritidsaktiviteter, arbeid og utdanning.

Forside Handlingsplan for arbeid og aktivitet for rusavhengige 2019 - 2022
 
 

Blant målene i planen er at kommunen skal legge til rette for at brukere og tiltak kan benytte digitale løsninger for oversikt og selvbetjening, blant annet ved å etablere en app som gir oversikt og informasjon om arbeids- og aktivitetstiltak i Bergen.

Planen har skal som mål å opprette et byomfattende team som hjelpe brukerne med å komme i gang med aktivitetstilbud. Dagsverket skal utvides med flere plasser og arbeidsoppgaver. Planen skal også sikre at fysisk aktivitet er en del av aktivitetstiltakene for rusavhengige i alle deler av byen.

Åpningstidene på mottaks- og oppfølgingssentrene skal også tilpasses aktiviteter i helgene og på kveldstid.

Vedlegg

Her finner du dokumentene i saken.