Gå tilbake til:
Du er her:
studentmeldingen

Student i Bergen – Studentmeldingen 2020

Studentmeldingen omtaler kommunens ansvar og tilrettelegging for studenter i Bergen, og omhandler mange ulike tema.

Studentmeldingen er et produkt av bidrag og samarbeid mellom alle byrådsavdelingene i kommunen, samt innspill fra studenter og ansatte ved ulike utdanningsinstitusjoner, studentforeninger og andre offentlige aktører.

Bergen - en ledende studentby

Studentmeldingen gir et bredt kunnskapsgrunnlag og kan benyttes videre når det skal jobbes mot målet om at Bergen skal fortsette å være en ledende studieby.

Studentmeldingen er ført i pennen av Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig. Eksempel på tema som er trukket frem, er digitalisering og kommunikasjon, arbeidsliv og praksisplasser, helse, bolig, klima, kulturliv og idrett. Til en viss grad handler det om å synliggjøre og tilgjengeliggjøre ulike tjenester og tilbud for studentene.

Meldingen ble utarbeidet i 2019 i en normal hverdag før Covid-19 pandemien. Pandemien preget derimot samfunnet da meldingen ble vedtatt i bystyret. Studentmeldingen evaluerer likevel ikke hvordan koronasituasjonen har påvirket studentene. Kommunen har dialog med både studiestedene, studentorganisasjonene og studentlederne om studentenes hverdag i koronasituasjonen.

Dokumenter i saken:

Lenke til saksdokumentene:

Plandokument: Student i Bergen - Studentmeldingen 2020

Saksinnstilling: Student i Bergen - Studentmeldingen 2020

Vedtak i bystyret

Saksdokumentene vedlagt i pdf: