Gå tilbake til:
Du er her:
plan mot vold

Trygg gjennom hele livet - plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023

Med denne planen skal Bergen få en enda tydeligere innsats mot vold og overgrep. Vold i nære relasjoner - både fysisk og psykisk - skal forebygges, oppdages og meldes fra om.

Ofre for vold i nære relasjoner og deres familier og pårørende skal sikres beskyttelse og god oppfølging og voldsutøvere skal få enda bedre hjelp.

Forebygging av vold i nære relasjoner skal sees i sammenheng med kommunens folkehelsearbeid. Samtidig skal særlig innsats rettes mot sårbare og utsatte grupper.

«Trygg gjennom hele livet – plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023» fremmer til sammen 35 tiltak.

Vedlegg: 

Trygg gjennom hele livet - Plan mot vold i nære relasjoner 2019 – 2023

Se dokumentene i saken