Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av unifolm med FN-logo

Veteranplan for Bergen

Med tittelen "I tjeneste for Norge - med bosted i Bergen" har Bergen kommune laget plan om hvordan Bergen kan hedre, ivareta og nyttiggjøre seg soldater som har vært i operativ utenlandstjeneste.

Foto av Kronstad hovedgård.
Kronstad hovedgård, et samlingssted for veteraner.
Bilde: Kari Ingvaldsen
Foto av veteranmonumentet på Bergenhus
Veteranmonumentet på Bergenhus
Bilde: Kari Ingvaldsen

Norge har over flere tiår deltatt i ulike militære operasjoner i krigs- og konfliktområder i andre land.

Staten har de senere årene utviklet og systematisert sin politikk overfor disse mannskapene. Det bor mange med veteranbakgrunn i Bergen kommune. Derfor har Bergen valgt å etablere en politikk på veteranfeltet.

Planen er utarbeidet i dialog med veteranene selv. Planen handler i grove trekk om statlige føringer, kunnskap om veteraners levekår, heder og anerkjennelse (monument, merkedager o.l.), oppfølging og omsorg av veteraner og ivaretakelse av familien til veteranene. Planen handler også om det å benytte veteranenes erfaring og kompetanse i tillegg til det å sikre veteranene et møtepunkt/tilholdssted.

Vedlegg

Status for tiltakene i kommunens veteranplan.