Gå tilbake til:
Du er her:

Fagarbeidernes rolle i barnehager, skoler og på idrettsfeltet

Planen vil øke andelen fagarbeidere og vil gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde
Bilde: Andrew M. S. Buller

Saken Fagarbeidernes rolle i barnehager, skoler og på idrettsfeltet ble lagt frem i bystyret i september 2018. 

Planens innhold

Planen redegjør for fagarbeidernes rolle i barnehager, skoler og på idrettsfeltet og for hvordan kommunen som barnehageeier tar i bruk fagarbeidernes kompetanse. Den inneholder en rekke tiltak for blant annet å øke andelen fagarbeidere. Planen skal også løfte frem den viktige kompetansen fagarbeidere besitter og behovet for faglært kompetanse fremover.  

Viktige satsinger

De viktigste satsingsområdene i planen er å øke antall fagarbeidere i Bergen kommune og samtidig gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider. Noen av tiltakene i planen er:

  • Fastsette måltall for antall fagarbeidere.
  • Fortrinnsvis lyse ut etter fagarbeidere ved nytilsettinger.
  • Gi fagarbeiderne arbeidsoppgaver som er tilpasset deres kompetanse, samt nødvendig tid til planlegging.
  • Legge til rette for at ufaglærte ansatte kan ta fagbrev som praksiskandidat i arbeidstiden.
  • Tilby kurs og kompetanseheving.
  • Egne lærlingebarnehager og -skoler som skal sikre god oppfølging og veiledning i læretiden.
  • Styrke markedsføringen av praksiskandidatordningen, barne- og ungdomsarbeiderfaget og idrettsanleggfaget.

Videre på internett