Gå tilbake til:
Du er her:

Spesialpedagogisk plan for barnehage og skole

Målet med planen er at hvert enkelt barn i barnehager og skoler skal få utnytte sine ressurser og sitt potensiale.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde
Bilde: Hanne Farestveit

Sammen for kvalitet – spesialpedagogisk plan for bergensskolen 2014-2024 ble vedtatt av bystyret i september 2014.

Planens innhold

«Sammen for kvalitet» er ikke bare en tittel på en plan, men en ambisjon for hvordan Bergen kommune skal møte alle de nærmere 45.000 barna som hver dag går til en barnehage eller skole med sine evner og sine forventninger. Planen tar opp organisering, styring, innhold og kvalitet i hjelp og tjenester som gis til barn, unge og voksne med særskilte behov i barnehage og skole. Den inneholder også målsettinger og tiltak for å nå ambisjonen.

Viktige satsinger

I den spesialpedagogiske planen er det lagt frem en rekke satsingsområder:

  • Forsterke tidlig innsats i barnehagen.
  • Øke skolers kapasitet til å ivareta så mange barn som mulig innenfor ordinær tilpasset opplæring, og dermed redusere behovet for spesialundervisning.
  • Øke PP-tjenestens kompetanse om systemrettet arbeid og sikre at PPT har økt fokus på systemrettet arbeid i tråd med lokale og nasjonale målsettinger.
  • Sikre tydelig og aktiv styring av PP-tjenesten for å sikre en enhetlig tjeneste.
  • Barnehage- og skoleeier skal være tettere på det spesialpedagogiske feltet og vil sikre helhetlig styring av feltet.
  • Beholder en spesialskole.

Videre på internett