Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet

Vedtok plan for helsetjenestene til hjemmeboende eldre

Bystyret har vedtatt planen "En alderdom med mening, mestring og trygghet". Det er en plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre.

Har vedtatt sykehjemsplan

Bystyret har vedtatt plan for hvordan sykehjemmene skal utvikle seg mot 2030.

Skal gjøre byen aktiv og folk friske

Bergens første plan for folkehelse.

Ny plan for et eldrevennlig Bergen på plass

Bergen har fått en helt ny plan som skal sikre et mer eldrevennlig Bergen. Nå er planen vedtatt av bystyret.

Plan for habilitering og rehabilitering

“Mestring og medvirkning“ er Bergen kommunes handlingsplan for habilitering og rehabilitering.

Har vedtatt ny plan for legetjenester

Bystyret har vedtatt plan legetjenester. Planen skal bidra til bedre og mer tilgjengelige legetjenester.

Har vedtatt plan mot menneskehandel

Bystyret har vedtatt planen «Et liv i frihet – Plan mot menneskehandel 2019 – 2023».

Plan for frivillighet

Bystyret har vedtatt en plan for frivillighet som skal styrke frivillighetens posisjon. Planen omfatter satsingsområder, politikkmål og en rekke tiltak.