Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Byrådsavd. for finans, næring og eiendom

Temaplan for informasjonssikkerhet og personvern 2021-25

Temaplanen for informasjonssikkerhet og personvern skal bidra til en styrking og strategisk utvikling av kommunens arbeid med fagområdene i strategiperioden.

Digitaliseringsstrategi for Bergen kommune 2021-25

Digitaliseringsstrategien peker på hva som er de viktigste områdene for digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune for årene 2021-25.

Handlingsplan for næringsutvikling

Bystyret har vedtatt handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2019-2020.

Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak

Eigarskapsmeldinga skal på strategisk og prinsipielt nivå danne grunnlaget for eigarskapspolitikk til kommunen. Meldinga seier kva kommunen ventar seg av einskilde selskap eller grupper av selskap.

Styrker dyrevelferden i Bergen

Bystyret har vedtatt kommunens første dyrevelferdsplan.