Gå tilbake til:
Du er her:

Diverse plandokumenter

Matbyen Bergen 2019-2030. UNESCO Creative City of Gastronomy 
Fairtradebyen Bergen. Handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019-2020
Bergen - en aktiv fairtradeby. Strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022
Plan for store arrangement 2019-2030
Melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak