Gå tilbake til:
Du er her:

Har utarbeidet en strategi for sjøtransport

Bystyret har vedtatt sjøtransportstrategi for Bergen. Planen skal bidra til at den maritime klyngen i Bergen skal forbli i verdenstoppen.

Forside sjøtransportstrategien
 
 

Bergen har et sterkt maritimt miljø og er den største, komplette maritime klyngen i landet. Skal dette miljøet forbli i verdenstoppen, må det tilrettelegges for utvikling og økt samspill mellom næring, forskning og myndigheter.

Strategiplanen - "Sjøtransportstrategi 2013-2020 Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse" - bygger på fire hovedområder: Godstrafikk, persontrafikk, cruisetrafikk og kompetanse. Hvert av områdene er utfyllende beskrevet i planen, med utgangspunkt i dagens situasjon, med en vurdering av fremtidige trusler og muligheter foreslås flere konkrete tiltak.

Les planen