Gå tilbake til:
Du er her:

Styrker dyrevelferden i Bergen

Bystyret har vedtatt kommunens første dyrevelferdsplan.

Illustrasjonsbilde av katt
ID-merking og sterilisering av katter er viktige punkt i Dyrevelferdsplanen.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Dyrevelferdsplanen skal styrke dyrevelferden i Bergen kommune og arbeidet som allerede gjøres innfor feltet. Planen gjelder for perioden 2018 – 2021.

Viktige tiltak i planen er:

  • Bevisstgjøring av ansvaret som dyreeier, og etablering av gode holdninger til dyr. Viktigheten av tilstrekkelig kunnskap om dyret man er ansvarlig for.
  • ID-merking av dyr slik at ansvarlig dyreeier kan identifiseres.
  • Sterilisering av katter

Komiteens innstilling ble vedtatt. Bystyret vedtok også følgende merknader:

  1. Kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter når det er mulig. Bystyret ønsker for eksempel at kommunen reduserer kjøttforbruket, og unngår kjøp av varer som stammer fra pelsdyroppdrett og burhøns dersom det er mulig. I anskaffelsesstrategien (sak 150-17) fremkommer det at byrådet skal legge frem statusrapport i løpet av vinteren 2018/2019. Bystyret ber byrådet i den forbindelse inkludere vurderinger av hvordan kommunen kan ta dyrevennlige valg i forbindelse med innkjøp, herunder vurdering av mulighet og kostnader for å unngå varer fra pelsdyroppdrett og burhøns.
  2. I forbindelse med behandling av Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020, sak 314/16 ba bystyret byrådet særlig vurdere hvordan økte tilskudd til dyrevelferdsorganisasjoner kan bidra til å nå målene med Dyrevelferdsplanen. Nå når Dyrevelferdsplanen foreligger ber bystyret byrådet foreta en slik vurdering i forbindelse med fremlegging av budsjett for 2019.

Les planen

Les dokumentene i saken