Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling

Hovedplaner for Bergen Vann 2019-2028

Her er noen av utfordringene som møter oss:

Tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018-2021 - fylkesveger

Gjennom denne tiltaksplanen legger trafikksikkerhetsgruppen i Miljøløftet fram forslag til prioritering av konkrete trafikksikkerhetstiltak for perioden 2018-2021.

Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019–2021

Trafikksikkerhetsplan for Bergen er den overordnete planen for alt trafikksikkerhetsarbeid i Bergen.

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021

I tillegg til hovedmålet «Å få færre drepte og hardt skadde i trafikken», skal trygghetsfølelsen for gående og syklende økes.

Kommunen kutter unødvendig bruk av plast

Bystyret har vedtatt plan for smartere plastbruk i Bergen kommune 2019-2021.

Ny strategi for drift av kommunale veier

Bystyret har vedtatt strategi for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet i Bergen kommune 2019-2028.

Strategiplan for fremmede skadelige arter i Bergen Kommune

Planen ble vedtatt i Bystyret 19. november 2014.

Hjorteplan 2012-2020

Forvaltningsplan for hjort i Bergen 2012-2020, ble vedtatt i Bergen Bystyre 23.01.2012.

Forvaltningsplan for vassdrag

Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen ble vedtatt i bystyret 26. mars 2007.