Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling

Hovedplaner for Vann- og avløpsetaten 2015-2024

Her er noen av utfordringene som møter oss:

Tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018-2021 - fylkesveger

Gjennom denne tiltaksplanen legger trafikksikkerhetsgruppen i Miljøløftet fram forslag til prioritering av konkrete trafikksikkerhetstiltak for perioden 2018-2021.

Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019–2021

Trafikksikkerhetsplan for Bergen er den overordnete planen for alt trafikksikkerhetsarbeid i Bergen.

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021

I tillegg til hovedmålet «Å få færre drepte og hardt skadde i trafikken», skal trygghetsfølelsen for gående og syklende økes.

Ny strategi for drift av kommunale veier

Bystyret har vedtatt strategi for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet i Bergen kommune 2019-2028.

Strategiplan for fremmede skadelige arter i Bergen Kommune

Planen ble vedtatt i Bystyret 19. november 2014.

Hjorteplan 2012-2020

Forvaltningsplan for hjort i Bergen 2012-2020, ble vedtatt i Bergen Bystyre 23.01.2012.

Forvaltningsplan for vassdrag

Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen ble vedtatt i bystyret 26. mars 2007.

Ny strategi skal gi flere bytrær

Byrådet legger frem strategiplan for forvaltning av bytrær, og anbefaler at både forvaltning og nyplanting av bytrær skal være en prioritert oppgave i driften av byen.