Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde, kirsebærtre ved Lille Lungegardsvannet.
Strategien skal "vise plassering av fremtidige bytrær i Bergenhus bydel" og på sikt i de øvrige bydeler.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Ny strategi skal gi flere bytrær

Byrådet legger frem strategiplan for forvaltning av bytrær, og anbefaler at både forvaltning og nyplanting av bytrær skal være en prioritert oppgave i driften av byen.

Bystyret fattet endelig vedtak i saken 20. juni 2018. Les strategiplanen.

Strategiplanen er del 1 av Forvaltningsplan for bytrær som er forankret i kommunens grøntmiljøplan.

Byrådet er særlig opptatt av at arbeidet med beplantningsplan styrkes og videreutvikles. Strategien skal "vise plassering av fremtidige bytrær i Bergenhus bydel" og på sikt i de øvrige bydeler. Byrådet mener at beplantningsplanen bør utformes som en ambisiøs plan for grønnere offentlige rom, med nye enkelttrær, trerekker og alléer.

Frukttrær

I det videre arbeidet med Forvaltningsplan for bytrær, mener byrådet at bruk av frukttrær, spesielt i offentlige parker, også bør vurderes.

Hva er et bytre?

Med bytrær menes trær i offentlige parker, byrom, bygater og annen offentlig grønn struktur.

Bytrær må ha en stammeomkrets på minimum 70 cm, målt en meter over bakken. Plantede trær på offentlig grunn regnes uansett stammeomkrets som bytrær.

Vil fornye og øke antall bytrær

Byrådet skal siden også legge frem beplantningsplaner for arealer i kommunal og privat eie. For arealer i kommunal eie bør en beplantningsplan etter byrådets syn munne ut i et rullerende investeringsprogram for å fornye og øke antallet bytrær i bykjernen og i bydelssentra. For arealer i privat eie bør beplantningsplanen være et praktisk arbeidsredskap som sikrer et faglig grunnlag for planting av bytrær gjennom nye private reguleringsplaner.

Strategiplanen som byrådet nå legger frem, skal videre til behandling av komite og bystyre.

Les dokumentene i saken.