Gå tilbake til:
Du er her:

Tiltaksplan trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018-2021 - fylkesveger

Gjennom denne tiltaksplanen legger trafikksikkerhetsgruppen i Miljøløftet fram forslag til prioritering av konkrete trafikksikkerhetstiltak for perioden 2018-2021.

Forside Tiltaksplan for trafikksikkerhetstiltak i Miljøløftet 2018-2021
 
 

Miljøløftet er en forlenging og videreutvikling av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø som ble etablert i 2002. Det blir utarbeidet handlingsprogrammer for fire-årsperiodene fra 2018. Det er øremerket 30 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i 2018, og i tiltaksplanen er det for resten av fire-årsperioden lagt til grunn minimum samme årlige bevilgning som i 2018.

Gjennom denne tiltaksplanen legger trafikksikkerhetsgruppen i Miljøløftet fram forslag til prioritering av konkrete trafikksikkerhetstiltak for perioden 2018-2021. Midlene fordeles innen følgende satsningsområder:

  • Fotgjenger- og sykkelulykker
  • Trafikksikkerhetsinspeksjoner (utforkjøringsulykker mv)
  • Møteulykker
  • Trygg skoleveg (Hjertesone, områdeutredninger)
  • Ulykkespunkt
  • Mørkeulykker
  • Kommunal trafikksikkerhetsplan

Vedlegg

 

Se også overordnet trafikksikkerhetsplan for Bergen 2019–2021 og handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021 – kommunale veger.