Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Byrådsavd. for kultur, frivillighet og inkludering

Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2023-2027

Bystyret har vedtatt kulturplanen som skal gjelde for årene 2023-2027. Planen skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg.

Plan for frivillighet i Bergen 2022-2025

Bystyret har vedtatt en plan som skal bidra til at frivilligheten i Bergen kan vokse seg stor og sterk. Planen er tverrsektoriell og inneholder derfor, mål, strategier, satsingsområder og tiltak.

Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031

Bystyret har vedtatt tiårsplan for museer og frivillig kulturvern.

Kulturstrategi for eldre 2021-2026

Bystyret har vedtatt kulturstrategien "Bergen - en aldersvennlig kunst- og kulturby", som gjelder for perioden 2021-2026.

Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030

Bystyret har vedtatt Bergen kommunes første plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

Kunstformidlingsplan for barn og unge 2020-2025

Bergen bystyre har vedtatt ny kunstformidlingsplan. Den viser hvordan Bergen kommune skal hjelpe til med å gi barn og unge et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Kulturarenaplan 2019-2030

Bystyret har vedtatt kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030.

Kunstplan for Bergen 2018-2027

Bystyret har vedtatt plan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen 2018-2027.

Legger frem ny amatørkulturplan

Byrådet legger frem Bergen kommunes amatørkulturplan for 2018-2027.

Kulturstrategi for 2015-2025 for Bergen

Bystyret har vedtatt kulturstrategien 2015-2025 for Bergen.