Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031

Bystyret har vedtatt tiårsplan for museer og frivillig kulturvern.

Planen omfatter det profesjonelle museumsfeltet og frivillig kulturvern. Det frivillige kulturvernfeltet spenner fra historielag til spesifikke interesseorganisasjoner, samlinger og venneforeninger innenfor tematikkene bevegelige og tekniske kulturminner, kulturhistoriske samlinger og kulturminnevern i frivillig regi samt immateriell kulturarv.

Planens hovedmål er at museer og frivillig kulturvern skal dele kunnskap om fortiden og skape engasjement i samtiden, fundert på bærekraft, mangfold, digitalisering, relevans og immateriell kulturarv. Innholdet i museene og frivillig kulturvern skal være relevant, aktuelt og skape debatt, og skal holde et kvalitetsmessig høyt nivå.

Planens bærebjelker er bærekraft, mangfold, digitalisering, relevans og immateriell kulturarv. Bærebjelkene er planens lokale rammeverk. Kulturarven skal gis et løft, og det skal stimuleres til styrket samarbeid, medborgerskap, tydeliggjøring av tematiske spydspisser og samfunnsoppdrag, og med aktualitet og kvalitet som noen av nøkkelordene.

Last ned planen