Gå tilbake til:
Du er her:

En felles plan for arkiv, bibliotek og museum

Den såkalte «ABM-planen» som omfatter den kommunale politikken for arkiv, bibliotek, museer, inkludert kystkultur og fartøyvern frem til 2022.

Forside ABM-planen
 
 

I planen har man vært opptatt av at borgerne skal være mer enn kunder eller brukere. Arkiv, bibliotek og museer skal være «hjemmearenaer» for alle i tråd med at moderne publikummere ikke lenger bare er passive mottakere, men aktive medskapere.

Planens politikkmål gir styringssignaler til aktørene og mål for politisk arbeid overfor stat og fylkeskommune. Planens tiltak er konkrete og tilknyttet en økonomisk plan, der både kostnader og kommunens andel er antydet. Planen har en restriktiv holdning til nye tiltak og ønsker, både fordi kommunen har en stram økonomi og fordi Bergens lokale og internasjonale historie vektlegges.

Litt om tiltakene

  • For hele sektoren gir tiltak formidlingsløft for levekår, barn og unge i familier og minoriteter.
  • Arkivtiltak vektlegger overgang fra analog til digital hverdag, og fra mange kostnadskrevende småarkiv til ett felles arkiv for hele kommunen, med bedret dokumentasjonssikkerhet og ressursbesparelser i byrådsavdelingene. I tillegg vil Bergen kommune få en tydeligere rolle i forhold til privatarkiv.
  • Biblioteket utvikles kvalitativt med vekt på litteratur, musikk og nett med flere arrangementer. Det foreslås mer samordning mellom lokale bibliotek og andre lokale tiltak. Tiltakene innebærer ikke utvidelse av dagens virksomhet.
  • Museumsdelen vektlegger styrking av den grunnleggende byhistorien, med nye basisutstillinger, brannmuseum og starten på et helårs byhistorisk museum. Fem mindre museer går fra kommunalt ansvar til felles kommunalt, fylkeskommunalt og statlig ansvar gjennom samordning.

Vedlegg