Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturarenaplan 2019-2030

Bystyret har vedtatt kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030.

Forside kulturarenaplanen
Kulturarenaplanens forside
 

Kulturarenaplanen speiler behov og ønsker kunst- og kulturlivet har for både generelle og spesialiserte kulturbygg nå og i fremtiden. Hovedmålet for planen er at kunst og kulturfeltet i Bergen skal ha tilstrekkelig og formålstjenlig kulturell infrastruktur, utformet til det beste for et bredt kunst- og kulturliv.

Vedlegg